Kören

Allökören ger konserter bl.a i kyrkor, konsertsalar och olika festlokaler i samband med musikevenemang av varierande slag. Repertoaren är bred – klassiska körkompositioner, visor – traditionella såväl som mer moderna, evergreens och sakrala sånger. Kören framträder i första hand i Kristianstadsbygden och sydöstra Skåne.

Boel Isacchi Ordförande
Eva Solfors Vice ordförande
Göran Klevås Kassör
Elisabeth Banemark Sekreterare
Kerstin Stjernblad Styrelseledamot
Gunilla Månsson Styrelseledamot
Agneta Lindström Styrelseledamot