Kontakt

För bokning kontakta: Telefon  E-post
Ordförande 
Boel Isacchi
0705-40 09 95 isacchi@mail.se
Vice ordförande
Eva Solfors
0733-96 97 11 evasolfors@hotmail.com