Historik

Allökören har varit verksam sedan 1950. Det är en blandad kör med ca 40 medlemmar. Namnet kommer från Allön, som är den ö i Helgeå kring och på vilken staden Kristianstad vuxit upp.

Kören har haft samarbete med andra körer och musiker både i och utanför Sverige och gjort konsertresor till bl a Italien, Österrike, Skottland, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Danmark.

Under mer än 30 år, fram till år 2008, var Arne Castell körens ledare. Arne, som är en känd musikprofil inte bara i Kristianstad utan över hela Sverige, har under åren komponerat mer än 200 musikverk. Han har tonsatt dikter av många kända poeter såsom Anders Österling, Bo Setterlind, Pär Lagerqvist m fl och dessutom skrivit ett stort antal arrangemang för blandad kör. Under 2006-2007 spelade kören in en cd innehållande enbart Arnes kompositioner och körarrangemang.

Körledare åren 2008-2013, Astrid Carlson.

Körledare åren 2013-2015, Gunnar Thorsson.

Körledare våren 2016, Kjell Andersson

Körledare hösten 2016 och våren 2017, Katarina Lundberg.

Körledare från och med hösten 2017, Cristina Säfsten.