Allökören

Allökören är en blandad kör från Kristianstad. Kören består av ca 35 medlemmar. Repertoaren är bred och består bland annat av klassiska körkompositioner, visor, evergreens och sakrala sånger.

Just nu söker Allökören fler sopraner, tenorer och basar. Vi repeterar tisdagskvällar. Kontakta oss och ta chansen att få uppleva sångglädje och gemenskap!

foto190307


Är du intresserad av att sjunga med oss? Tag kontakt med Boel eller Eva